Khám phá văn hóa: Giải trí cá cược toàn công ty tại Việt Nam cùng Rokent

Khám phá văn hóa: Giải trí cá cược toàn công ty tại Việt Nam cùng Rokent

văn hóa doanh nghiệp sôi động
Trong lòng nền văn hóa doanh nghiệp sôi động của Việt Nam có một truyền thống hấp dẫn gần đây đã thu hút được sự chú ý của quốc tế: giải trí cá cược trên toàn công ty. Cách làm này, pha trộn các yếu tố văn hóa truyền thống của Việt Nam với các bài tập xây dựng đội ngũ doanh nghiệp hiện đại, đã được cách mạng hóa bởi Rokent, một nền tảng đã gây bão trên toàn thế giới doanh nghiệp. Cách tiếp cận đổi mới của Rokent đối với các hoạt động cá cược có tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần đồng đội, nâng cao sự gắn kết của nhân viên và đưa ra một cách độc đáo để ăn mừng thành tích…
Read More